MobilePay

Pastoratet har fået MobilePay – nummeret er 27 26 84 – husk at skrive i ”kommentar” hvad der indbetales til!


Parkeringsforhold ved Lysgård Kirke


Konfirmation 2021Dagens ord


Følg os på facebook
Hver søndag fra kl. 18.00 på : Kirkeradio.dk


Velkommen til Sjørslev-Almind-Lysgård Sogne

Almind-kirke
Lysgård-kirke
Sjørslev-kirke

Aktiviteter

Sjørslev-Almind-Lysgård Kirker tilbyder spændende aktiviteter for både store og små. Her på siden kan du læse mere om alt fra babysalmesang til kirkekaffe, sogneaftener og Koncerter. 
Vi glæder os til at se dig i kirken, eller til nogle af de andre ting der sker!


Direkte gudstjenester fra Almind Kirke

Live-Streaming af gudstjenester fra Almind Kirke.

 

 


Kirkeblad nr. 3  april-maj 2021 er på gaden, læs det her


Ang. kirkebladet

Kirkebladet udkommer d. 27. marts 2021 og kan derefter hentes i kirkerne, tirsdag-lørdag når kirkerne er åbne. Sjørslev: 8.00-16.00, Almind: 8.15-16.15; Lysgård 7.45-15.45. Søndag kun i forbindelse med gudstjeneste.

Mandag er kirkerne lukket.

 


COVID-19-opdatering, den 27-3-2021

Kære alle!

Menighedsrådet besluttede på møde den 5. januar, med baggrund i den aktuelle covid-19 situation, at aflyse alle arrangementer i Konfirmandstuen til og med 28. februar! (forlænget til 6.april)

Søndagsgudstjenester afholdes som annonceret, med mindre de kirkelige myndigheder siger noget andet.

I øjeblikket må vi være 15 i Lysgård kirke, 17 i Almind kirke og 20 i Sjørslev kirke. Guds-tjenesterne varer 30 minutter, og der må ikke synges fællessalmer. Man må kun sidde sammen med andre fra sin husstand (og det ændrer ikke ved det samlede antal, om en hel familie kommer i kirke).
Ved udendørs gudstjenester og begravelser må der på kirkegården være i alt 50 del-tagere. Der må synges ude. Vi opdaterer på kirkens hjemmeside og facebookside, hvis der kommer nyt!

Der vil ikke være nadver ved gudstjenesterne i januar og februar, men altergang efter højmessen kan bestilles hos den tjenstgørende præst.

Vi beder jer holde øje med Facebook og Hjemmeside for opdateringer, da vi, så snart det viser sig muligt, genoptager aktiviteterne.

På vegne af menighedsrådet – formand Ingerlise Rasmussen og sognepræst Inge Mader

Folkekirken.dk har sammenskrevet retningslinjerne for os, derfor deler vi her i stedet for at skrive det hele om!

Det korte af det lange: Mundbind/visir på når man går ind og ud af kirke og konfirmandstue - mundbind kan tages af, når man sidder ned.

Vi opfordrer til, at man selv medbringer en pose el. lign. til at opbevare brugte mundbind i, så disse ikke placeres f.eks. på kirkebænkene under gudstjenesten, TAK!

Pas godt på hinanden og lad os passe godt på hinanden!


Gudstjenesteliste