FØDSEL

Når et barn er født, anmelder jordemoderen fødslen til kirkekontoret. Det er altså kun, hvis du har født hjemme uden en jordemoder, at du selv skal anmelde fødslen.

Er I gift får I automatisk fælles forældremyndighed.

Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed skal I udfylde en "omsorgs- og ansvarserklæring" indenfor de første 28 dage efter fødslen. Det gøres digitalt fra www.borger.dk under fanen "familie og børn".

NAVNGIVNING

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning sker ved dåb eller ved anmeldelse af navn med digital signatur ved at klikke her.

Hvad skal barnet hedde ?

Kirkekontoret yder rådgivning om godkendte navne, navnelov m.v. Efter navngivning udsteder kirkekontoret personattest. Attesten fremsendes kun efter bestilling fra forældrene. Attester kan bestilles på www.borger .dk
Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.

DÅB

Der kan ske dåb ved gudstjenester på de fleste søn- og helligdage og nogle få Dåbslørdage i Sjørslev - Almind og Lysgård kirker. Aftale om tidspunkt sker ved henvendelse til sognepræst Inge Mader

Vedr. fotografering/videooptagelse: Præsterne er altid villige til at medvirke ved fotografering bagefter.

BESTILLING AF VIELSE

For at bestille vielse i Sjørslev - Almind og Lysgård kirker sker ved henvendelse til sognepræst Inge Mader

Prøvelsesattest
Før vielsen skal udstedes en prøvelsesattest fra  bopælskommunen. Kommunen kan oplyse nærmere om nødvendige attester/papirer. Prøvelsesattesten må tidligst være udstedt 4 måneder før vielsen. Prøvelsesattest bestilles på borger.dk

 

Ønskes navneændring ved vielsen, bestilles navneændringen digitalt med NemID via borger.dk.

Navneændringer i forbindelse med vielse er gratis, hvis der efter vielsen er navnefællesskab (fx at begge parter har samme efternavn eller samme mellemnavn).

DØDSFALD

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden (afdødes bopælssogn) om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den originale lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.

Anmodning om begravelse og ligbrænding kan ske elektronisk med NemId på www.borger.dk under menupunktet Sundhed og sygdom.

Aftale om begravelse/bisættelse Kan ske til sognepræsten inden tre dage, men i praksis foregår det oftest gennem en bedemand. Det samme er gældende, når der skal aftales dato og
tidspunkt for en bisættelse eller begravelse

Aftale om gravsted sker ved henvendelse til graveren

Sjørslev Kirke: Graver Karsten Mønsted telefon: 23310809 (fri mandag)

Almind Kirke: Graver Arne Møller Jensen telefon: 20786879 (fri mandag)

Lysgård Kirke: Graver Svend Svendsen telefon: 60776879 (fri mandag)