Menighedspleje v. formand Birgitte Dalsgaard

Hvad er menighedspleje – et kort historisk overblik

Menighedspleje er en selvstændig, frivillig sammenslutning, som er tilknyttet et sogn i folkekirken. En menighedspleje kan have ansvar for sociale opgaver, fx økonomisk støtte og maduddeling (især ved juletid). Menighedsplejen er oftest finansieret ved indsamlinger og donationer. Den første menighedspleje i Danmark blev oprettet i 1873 i København. Forbilledet var hentet i Tyskland, hvor menighedspleje bestod i hjemmesygepleje udført af protestantiske diakonisser, som var knyttet til den lokale sognekirke. Før ca. 1960 tilbød mange danske menighedsplejer gratis sygepleje til fattige; denne funktion blev med tiden overtaget af kommunal hjemmesygepleje.

Menighedspleje i Sjørslev, Almind og Lysgård sogne – hvad er det så?

Menighedsrådet i vores pastorat har på sit møde i august 2014 besluttet, at oprette en menighedspleje i vore sogne. I første omgang bliver der tale om økonomisk støtte til f.eks. julehjælp. Menighedsrådet har besluttet at afsætte et mindre beløb, og håber på der kommer penge i kassen via indsamlingen fra kirkebøsserne. Der er mulighed for at ansøge menighedsplejen om økonomisk hjælp til jul eller i forbindelse med konfirmation eller i andre situationer, hvor en håndsrækning kunne være på sin plads. Kontakt da en af vores præster eller formanden Else Lund, landhus@gmail.com 24608926.

NB – hvis man ønsker at yde økonomisk hjælp og ikke vil lægge f.eks. større beløb i kirkebøssen, kan man også lægge en kuvert i postkassen i præstegården eller hos menighedsrådsformanden. Kuverten skal være tydeligt mærket ”til menighedspleje” – det er selvfølgelig også på denne måde tilladt at være anonym. 

Kalender