Konfirmation 2021

Sjørslev lørdag den 11. sept. 2021 kl. 9.00

Almind lørdag den 11. sept. 2021 kl. 10.30

Lysgård lørdag den 11. sept. 2021 kl. 12.00

 

Hvordan bliver man konfirmand i Sjørslev-Almind-Lysgård kirke?

 

Alle der begynder i 7. klasse august 2021 og bor i sognene kan blive konfirmeret i maj 2022 ved at følge konfirmandundervisningen og ved at gå i kirke.

For at blive konfirmeret skal man være døbt, er man ikke det, når undervisningen begynder, så aftales dette med kommende konfirmand og familie.

Man kan godt blive konfirmeret i Sjørslev-Almind-Lysgård, selv om man ikke bor i sognet. Det er dog en god ide, at kontakte sognepræst Inge Mader på imje@km.dk inden man melder sig til.

Det er muligt at følge konfirmandundervisningen hos en anden præst og blive konfirmeret i en af kirkerne, hvis man går i skole et andet sted end Hald Ege Skole eller Trekløverskolen, Kjellerup afd.

Undervisningen foregår i konfirmandstuen i Sjørslev, Adelvej 3, Sjørslev og begynder i uge 39. Inden da vil de tilmeldte blive inviteret til et orienteringsmøde om selve forløbet.

 

Tilmeldingen er en digital tilmelding:

 https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Der en vejledning på folkekirken.dk og ellers er det muligt at kontakte kordegn Jonna Schmidt Jensen på jsj@km.dk så hjælper hun!

FRIST FOR TILMELDING ER TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER 2020.