Nyt: Skulle man ikke have mulighed for at komme i kirke, men gerne vil vide, hvad der blev sagt i søndagens prædiken, så kan man ved at henvende sig til Inge Mader få prædikenen tilsendt i ugen efter, den er afholdt.