Kirkekontoret: Præster

Sognepræst Inge Mader Jensen  (Kbf)

tlf.: 86667048 og 29336402

mail: imje@km.dk

Træffes hver dag undt. mandag

ingen fast træffetidKordegn: Jonna Schmidt Jensen

Kirkekontoret, Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup

jsj@km.dk – telefon 2488 5352

Træffes mandag, onsdag og fredag 9.00 – 12.00 og torsdag 14.00 – 17.00

eller efter aftale

Jonna tager sig af henvendelser vedr. registreringer (fødsel, navngivning, dåb, navneændring, attestudstedelse, vielser, registrering af dødsfald o.a.).

Bestilling af dåb og vielser sker ved henvendelse til sognepræst Inge Mader.

 

 


Præsteteam

Ud over Inge Mader Jensen og Trine Hostrup vil man i pastoratet (i forbindelse med ferier og fridage) kunne møde præsterne fra Asmild-Tapdrup pastorat. Det er sognepræst Per Bucholdt Andreasen, tlf. 86 67 63 47  pba@km.dk. 

Alle mandage henvises til Præsternes Vagttelefon: 70 22 03 03 


Kirkegårdene

Sjørslev Kirkegård

v/ Karsten Mønsted

tlf.: 23310809 eller mail   ( fridag: mandag )

---------------------------------

Almind Kirkegård

v/ Arne Møller Jensen

tlf.: 20786879 eller mail  ( fridag: mandag )

---------------------------------

Lysgård Kirkegård

v/ Svend Svendsen

tlf.: 60776879 eller mail  ( fridag: mandag )

---------------------------------

 

 


Gudstjenesteliste