Kirkekontoret: Præster

Sognepræst Inge Mader Jensen  (Kbf)

tlf.: 86667048 og 29336402

mail: imje@km.dk

Træffes hver dag undt. mandag

ingen fast træffetid


Sognepræst Inge Mader Jensen er desværre sygemeldt.

Fra tirsdag den 6. juli 2021 er Laila Hansen, Vinkel, konstitueret i stillingen.


Konstitueret sognepræst Laila Hansen (Kbf)

tlf.: 40378078

mail: laih@km.dk

Træffes i forbindelse med gudstjenester og arrangementer.


Konstitueret sognepræst vikar: Carsten Riis Jensen

tlf.: 26180273

mail:crje@km.dk

Træffes i forbindelse med gudstjenester og arrangementer.


Kordegn: Jonna Schmidt Jensen

Kirkekontoret, Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup

jsj@km.dk – telefon 2488 5352

Træffes mandag, onsdag og fredag 9.00 – 12.00 og torsdag 14.00 – 17.00

eller efter aftale

Jonna tager sig af henvendelser vedr. registreringer (fødsel, navngivning, dåb, navneændring, attestudstedelse, vielser, registrering af dødsfald o.a.).

Bestilling af dåb og vielser sker ved henvendelse til sognepræst Laila Hansen.

 

 


Præsteteam

Ud over Laila Hansen vil man i pastoratet (i forbindelse med ferier og fridage) kunne møde præsterne fra Asmild-Tapdrup pastorat. Det er sognepræst Per Bucholdt Andreasen, tlf. 86 67 63 47  pba@km.dk. 

Alle mandage henvises til Præsternes Vagttelefon: 70 22 03 03 


Kirkegårdene

Sjørslev Kirkegård

v/ Karsten Mønsted

tlf.: 23310809 eller mail   ( fridag: mandag )

---------------------------------

Almind Kirkegård

v/ Arne Møller Jensen

tlf.: 20786879 eller mail  ( fridag: mandag )

---------------------------------

Lysgård Kirkegård

v/ Svend Svendsen

tlf.: 60776879 eller mail  ( fridag: mandag )

---------------------------------

 

 


Gudstjenesteliste