Kirkekontoret: Præster

Sognepræst Inge Mader Jensen  (Kbf)

tlf.: 86667048 og 29336402

mail: imje@km.dk

Træffes hver dag undt. mandag

ingen fast træffetid


Sognepræst o.a. (25%) Trine Hostrup Dahl

tlf.: 40492808

mail: thd@km.dk

Træffes bedst tirsdag og torsdag.



Præsteteam

Ud over Inge Mader Jensen og Trine Hostrup vil man i pastoratet (i forbindelse med ferier og fridage) kunne møde præsterne fra Asmild-Tapdrup pastorat. Det er sognepræst Per Bucholdt Andreasen, tlf. 86 67 63 47  pba@km.dk. 

Alle mandage henvises til Præsternes Vagttelefon: 70 22 03 03 


Kirkegårdene

Sjørslev Kirkegård

v/ Karsten Mønsted

tlf.: 23310809 eller mail   ( fridag: tirsdag )

---------------------------------

Almind Kirkegård

v/ Arne Møller Jensen

tlf.: 20786879 eller mail  ( fridag: mandag )

---------------------------------

Lysgård Kirkegård

v/ Svend Svendsen

tlf.: 60776879 eller mail  ( fridag: fredag )

---------------------------------

 

 


Gudstjenesteliste