Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd


Formand

Else Lund Pedersen

Tlf.: 24608926,

E-post.  


Næstformand

Alma Elisabeth Tougaard

Tlf.: 86667132, mob: 51786095, 

E-post.


Kontaktperson

Jette Johnsen

Tlf.: 86667364, mob: 20121525,

 E-post.


Født Medlem

Inge Mader Jensen (K/B)

Tlf.: 86667048, Fax: 86668848,

Mob.: 29336402, E-post.


Kasserer

Bitten Sivebæk Jørgensen

Tlf.: 51324150, E-post.


Kirkeværge i Sjørslev

Ingerlise Tougaard Rasmussen

Tlf.: 86667663, mob: 50929144, 

E-post.


Kirkeværge i Almind

Birgitte Dalsgaard

Tlf.: 60496435,

E-post.


Kirkeværge i Lysgård

Aase Irene Kristensen

Tlf.: 86667275, mob: 28666284, 

E-post.


Menigt Medlem

Arne Ottosen

tlf.: 22172604, E-post


Menigt Medlem

Jens Ingwersen

tlf.: 42764989, E-post


Menigt Medlem

Elsebeth Lund

Tlf.: 86814990, mob: 40389636, 

E-post.


Menigt Medlem

Inger Birgitte Kunz

Tlf.: 86667607, mob: 21624071, 

E-post.


Medarbejderrep.

Svend Christian  Svendsen

Tlf.: 86667935, Mob.: 60776879, E-post.

 

 


Gudstjenesteliste